Platba a doprava

Platba

Zákazník si může zvolit jednu z následujících forem platby:

  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně Dirickx-Partnera nebo v místě sídla společnosti,
  • platba v hotovosti na dobírku,
  • platba bankovním převodem před dodáním zboží,
  • platba on-line bankovní kartou v rámci webového rozhraní E-shopu.

Faktura bude Zákazníkovi doručena po uskutečnění platby, nejpozději při dodání zboží (viz. Obchodní podmínky).

Doprava

Zákazník si může zvolit jednu z následujících forem dodání zboží:

  • převzetí zboží v provozovnách Dirickx-Partnerů nebo v místě sídla společnosti,
  • doručení zboží na adresu zákazníka uvedenou v objednávce za využití smluvního dopravce.

O přesném termínu doručení dodávky na místo určení bude Dirickx-Partner informovat zákazníka přímo nebo prostřednictvím dopravce vždy nejpozději den předem (viz. Obchodní podmínky).